Tagi

Kim jest trener pracy i jaką rolę odgrywa w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych?

Praca dla osób niepełnosprawnych jest jednym z ważniejszych instrumentów rehabilitacji i integracji społecznej. Wpływa na zwiększenie niezależności finansowej, aktywności społecznej, poczucia własnej wartości, czyli na ogólny dobrostan psychiczno-społeczny człowieka. Każdy człowiek w Polsce, również z niepełnosprawnością, posiada prawo do pracy i gwarantuje to Konstytucja RP. Również w Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych z 1997 roku zostało […]